Verdens befolkning har nesten doblet seg fra 70-tallet til våre dager. Fordi vi lever i et samfunn som har basert seg på vekst, har også forbruket økt dramatisk. Vi overforbruker og slipper ut mer gasser enn jorda klarer å håndtere. Måten vi velger å leve på fører til store endringer i klimaet, og det er den yngste generasjonen som bli bli mest rammet. Miljøpartiet De Grønne i Nes vil arbeide for en mer bærekraftig kommune som skal være et godt sted å leve for folk i alle aldre og livssituasjoner.


Klikk deg inn på arbeidsprogrammet for å lese om hva vi skal arbeide med fremover. Lyst til å engasjere deg i lokallaget? Ta kontakt med oss!