Miljøpartiet De Grønne i Nes inviterer alle våre medlemmer i kommunen til årsmøte 18. januar 2016. Møtet vil foregå på kveldstid, men endelig tidspunkt og sted for møtet er ikke bestemt. Årsmøtet skal velge styre i lokallaget og innstille på politiske saker til behandling høyere opp i partiet. Valgkomiteen arbeider med å finne gode kandidater til styret og ønsker kontakt med alle medlemmer. Om du ikke allerede har kontakt med dem, meld interesse til nes@mdg.no og vi vil videresende henvendelsen til komiteen. I tillegg vil årsmøtet behandle ordinære saker som årsmelding, regnskap og budsjett, og eventuelle vedtektsendringer for lokallaget.

Miljøpartiet De Grønne i Nes inviterer alle våre medlemmer i kommunen til årsmøte 18. januar 2016. Møtet vil f...

Les mer

Miljøpartiet stiller liste i Nes for første gang til kommunevalget 2015. Les mer om politikken vår og kandidat...

Les mer

Opps, fant ikke skjemaet.