Jødahlsmåsan

Les kravet og signér

Jødahlsmåsan er ei torvmyr som ligger på grensen mellom Nes og Ullensaker kommuner. Felleskjøpet har fått konsesjon til å drenere myra for å kunne ta ut torv for salg. Dette vil føre til utslipp av CO2 tilsvarende det 150 000 privatbiler slipper ut på ett år. Denne saken opptar oss i Miljøpartiet De Grønne sterkt, og vi jobber for å hindre at alt karbon i dette lageret slipper ut. Felleskjøpet og de sittende politikerne i Nes er ansvarlige for at en tredel av lageret allerede er tapt!

Administrasjonen i Nes og Ullensaker har gitt konsesjon til industriell torvdrift på Jødahlsmåsan (Flakstadmåsan) uten at det ble stilt krav til saksbehandling etter plan- og bygningslovens(PLB) bestemmelser om søknadsplikt.
Nylig har klima- og miljøminister Tine Sundtoft kommentert følgende om saken:

«Når det gjelder den konkrete saken om uttak på Jødahlsmåsan er det kommunen som er myndighet etter plan- og bygningsloven.»

Det er da kommunens oppgave å kreve at søknad sendes inn for tiltak etter PBL § 20-1, punkt k. Vesentlige terrenginngrep. Degernes Torvindustri har allerede drenert cirka 30% av Jødahlsmåsan, noe som har ført til store mengder CO2- utslipp i 2014. Dermed har både Nes og Ullensaker kommunestyrer sviktet i denne saken.
Siden Jødahlsmåsan er på grensa til Grenimåsan naturreservat vil drenering av Jødahlsmåsan også påvirke naturreservatet.

Les vårt krav til kommunestyret i Nes, og skriv under!