Årsmøte 2016

Miljøpartiet De Grønne i Nes inviterer alle våre medlemmer i kommunen til årsmøte 18. januar 2016. Møtet vil foregå på kveldstid, men endelig tidspunkt og sted for møtet er ikke bestemt.

Årsmøtet skal velge styre i lokallaget og innstille på politiske saker til behandling høyere opp i partiet. Valgkomiteen arbeider med å finne gode kandidater til styret og ønsker kontakt med alle medlemmer. Om du ikke allerede har kontakt med dem, meld interesse til nes@mdg.no og vi vil videresende henvendelsen til komiteen.

I tillegg vil årsmøtet behandle ordinære saker som årsmelding, regnskap og budsjett, og eventuelle vedtektsendringer for lokallaget.